Vår verksamhet och vi som arbetar här

Läkarmottagningen Dorrit Ruge etablerades i Virserum sommaren 2009. 2010 ingick mottagningen i Hälsoval 2010 och avtal skrevs med landstinget.

Vi erbjuder högkvalitativ primärvård och ska verka för att samspelet mellan primär- och specialistvården fungerar på ett för patienterna bästa möjliga sätt. Hälsofrämjande och förebyggande arbete kommer att bedrivas. Verksamheten erbjuder planerad och oplanerad vård för alla med ett behov oavsett om patienten är ansluten till vårdenheten eller inte.

Verksamheten följer gällande riktliner för utlåtande till försäkringskassan samt andra intyg som vårdgivare är skyldiga att genomföra enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten deltar i allt som den åläggs av Landstinget i samband med kris- och katastrofberedskap. Mottagningen håller regelbunden kontakt till landstingets fortbildningskollegium/ fortbildningsråd för att delta i forsknings och utvecklingsarbete. Verksamheten har ett tätt samarbete med landstinget.

Vi använder oss av landstingets datorsystem för att underlätta den parallella behandlingen av olika vårdgivare inom landstinget. Detta är förstås viktigt för patientsäkerheten.

Vi som arbetar här:

  • Dorrit Ruge, Specialist i Allmänmedicin, medicinskt ansvarig, verksamhetschef
  • Toralph Ruge, Specialist i Allmänmedicin och Akutläkare
  • Gilbert Nyström, Specialist i Allmänmedicin och Företagsläkare
  • Ewa Kjällander, Undersköterska
  • Carmen Brucksch, Undersköterska