Läkarmottagningen erbjuder följande tjänster

» Barnhälsokontroller » Provtagning » Körkortsintyg
» Hälsokontroll » Diabeteskontroll » Kolkontroll
» Astmakontroll » Vaccination & resemedecinering


Barnhälsokontroller

Om Ni önskar eller ser ett behov för det kan vi hjälpa till med en hälsokontroll eller rådgivning utöver det som Ni får från BVC.

Provtagning

Provtagning föregås av kontakt med sköterska eller läkare.

Provtagningen sker på alla vardagar mellan 07:30 och 16:00. Ska proven skickas till centrallaboratoriet samma dag måste proven tas före kl 10:30.

Körkortsintyg

Vi utfärdar intyg för körkort. Men även andra intyg utfärdas – V.g. och kontakta oss vid behov.

Hälsokontroll

Målet är att hjälpa Dig att förebygga framtida hälsoproblem och att undvika sjukskrivningar. Vi har fasta kontrollprogram men kan också med hänsyn till Din hälsa, ålder och inte minst Din önskan skräddarsy en kontroll till Dig.

Resultat av undersökningen med råd för framtiden kan Du få av sammanställande läkaren. Ju tidigare eventuella problem upptäcks desto större chans finns det att undvika sjukskrivningar och att rädda liv.

Diabeteskontroll och rådgivning

En person som lever med diabetes mår bäst, både på kort och lång sikt, om blodsockret ligger lågt men inte så lågt att insulinkänningar uppstår. För att kunna styra och utvärdera din behandling kontrollerar du ofta själv ditt blodsocker. För att säkra Din behandling kan Du söka upp oss för att kontrollera Dina värden och Din medicinering. Du kan få hjälp hos oss med rådgivning och behandlingskontroll.

KOL-kontroll och rådgivning

KOL är en dramatisk ökande sjukdom. Spirometri är basen i utredningen av KOL och måste alltid utföras. Vi har en sådan utrustning och kan hjälpa Dig att kolla Din lungfunktion samt att vi hjälpa dig med råd och behandlingskontroll.

Astmakontroll och rådgivning

Astma är en inflammatorisk sjukdom. Det är inflammationen i luftvägarna som orsakar astmasymtomen. Vi kan hjälp Dig för att få kontroll på astman. Det är mycket viktigt att behandla inflammationen, inte bara symtomen. Vi kan också hjälpa Dig genom rådgivning med många bra tips på hur du med enkla knep kan minska dina astmabesvär.

Vaccination & resemedicinering

Välkommen att vaccinera dig mot  säsongsinfluensan!
Vi kan hjälpa Dig att välja rätt medicin när Du ska ge Dig ut på en resa – alltifrån åksjuka till komplicerade vaccineringar. Hör av dig i god tid, då det till vissa länder behövs flera injektioner för att få fullgott skydd.