Friskvård

Varför friskvård?

Det är nu allmänt vedertaget att många av våra stora folkhälsosjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, övervikt, depressioner samt kronisk kronisk smärta går att behandla med fysisk aktivitet och friskvård. Den fysiska aktiviteten och livsstilsinterventioner utgör ett viktigt komplement till en pågående läkemedelsbehandling och kan också innebära att man skjuter upp läkemedelsbehandlingen med många år.