Företagshälsovård

Varför företagshälsovård?

Syftet med företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Det finns ett bevisat samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag/organisationer. Mycket av företagshälsoarbetet är förebyggande.

Arbetsmiljölagen

Enligt Arbetsmiljölagen är varje arbetsgivare skyldig att ge den anställde företagshälsovård. Om arbetsgivaren inte själv kan sköta arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering, måste man enligt arbetsmiljöverket anlita företagshälsovård utifrån.  Arbetsmiljölagen innebär att den anställde har rätt till en bra arbetsmiljö och att sjukdomar och olycksfall i arbetet förebyggs. Arbetsförhållanden ska anpassas efter personliga förutsättningar.

Vad erbjuder vi

  • » Allmänmedicinsk specialistsjukvård
  • » Förebyggande hälsovård
  • » Hälsoundersökningar
  • » Nyanställningsundersökningar
  • » Tillgång till sjukvård och sjukgymnastik
  • » Lagstadgade undersökningar enligt AFS
  • » Anställdas återanpassning efter sjukskrivning
  • » Kontakter med försäkringskassan – rehabiliteringsmöten
  • » Drogpolicy och Drogtester

Vi har goda samarbeten med andra aktörer varför vi kan erbjuda en skräddarsydd företagshälsovård för just Ditt företag! Kontakta oss för mer information.