Välkommen till vår Läkarmottagning – en privat läkarmottagning med landstingsavtal enligt Hälsoval 2010.

Gör ditt val!

Det fria vårdvalet eller det fria hälsovalet såsom det ibland kallas, innebär att du som patient har full frihet att välja vilken vårdgivare du vill söka för att få vård. Detta gäller öppenvård och genomfördes 2010.

Vår läkarmottagning erbjuder kvalificerad närsjukvård med patienten i fokus. Mottagningens verksamhetsidé bygger på att erbjuda en jämlik och god vård åt alla patienter. Vårt motto är att erbjuda hög kvalitet, bra tillgänglighet och bra bemötande samt kontinuitet i de vårdrelaterade kontakterna. Patientens delaktighet och medbestämmande i vård och behandling är en självklarhet. Verksamheten bedrivs enligt de krav som ställs i hälso- och sjukvårdslagen.

Vår mottagning erbjuder företagshälsovård och förmedlar friskvård. Vi anser att det är viktigt att den möjlig-heten finns på de platser där före¬tags¬hälso¬vården och friskvården inte är full utvecklad och där det finns många små arbetsplatser. Vårt arbete ska kännetecknas av småskalighet, flexibilitet, hög kompetens och lokal närvaro. Det ska öka tillgängligheten till vård och behandling, det ska göra det lättare att hitta rätt vård snabbt och reducera sjukfrånvaron. Ett arbetssätt som såväl patient, företag som samhälle kan göra stora vinster på.

Välkomna att besöka oss i Virserum!